Giới thiệu

Giới thiệu

Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam (MHE-South) trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South), là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Thông báo hàng hải

Thông báo hàng hải

Cập nhật thường xuyên các thông tin hàng hải quan trọng, đảm bảo an toàn hành hải.

Cập nhật hải đồ

Cập nhật hải đồ

Cập nhật các dữ liệu được tu chỉnh mới nhất và chính xác nhất trên hải đồ theo Thông báo hàng hải.

Hải đồ giấy

Hải đồ giấy

Cung cấp cho người đi biển bản đồ và các thông tin hàng hải cần thiết bao trùm trên các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển.

Hải đồ điện tử

Hải đồ điện tử

Một trong những đơn vị đầu tiền tại Việt Nam cung cấp dịch vụ hải đồ điện tử phục vụ hành hải an toàn.

Khảo sát hàng hải

Khảo sát hàng hải

Dịch vụ khảo sát hàng hải chuyên nghiệp bằng hệ thống đo sâu đơn tia, đa tia, công nghệ RTK theo mục đích yêu cầu.

Ấn phẩm hàng hải

Ấn phẩm hàng hải

Các tài liệu kỹ thuật cần thiết do MHE-South và VMS-South phát hành và được khuyến cáo sử dụng kết hợp với hải đồ.

Tin tức

Tin tức

Cung cấp các tin tức về hoạt động kinh doanh, chính trị và đoàn thể tại MHE-South

Hình ảnh

Hình ảnh

Tổng hợp các hình ảnh giới thiệu về lĩnh vực, hoạt động, công trình của MHS-South

Thời tiết)

Thời tiết

Cập nhật tình hình tin tức thời tiết biển trên cả nước