Danh mục hải đồ

Danh mục hải đồ cung cấp thông tin về hệ thống hải đồ và ấn phẩm hàng hải thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Danh mục này được xuất bản hàng năm bởi Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam (MHE-South).

 

Hãy thông báo chúng tôi thông tin về các nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới an toàn hàng hải hoặc bất kỳ sự thiếu sót thông tin trên hải đồ và các ấn phẩm hàng hải. Mọi thắc mắc hoặc góp ý về Danh mục hải đồ xin vui lòng liên hệ:

 

Phòng Kế hoạch – Vật tư - Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – số 458 Cách mạng tháng 8, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (+84) 28 626 80 897

Fax:  (+84) 28 626 80 900

Email: kinhdoanh@mhe-south.vn

Các công trình