Danh mục thông tin cập nhật hải đồ hàng năm

Danh mục thông tin cập nhật hải đồ hàng năm được biên soạn bởi Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam (MHE-South) trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South). Danh mục này được phát hành vào ngày 31 tháng 12 hàng năm bao gồm các thông tin tổng hợp được cập nhật vào các hải đồ chịu ảnh hưởng do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam sản xuất.

 

Các thông tin cập nhật hải đồ được phát hành hàng tuần vào ngày thứ 6. Tổng hợp thông tin cập nhật hải đồ sẽ được phát hành 03 tháng một lần vào ngày 31 tháng 03, ngày 30 tháng 6, ngày 30 tháng 9 và tổng hợp hàng năm vào ngày 31 tháng 12. Thông tin cập nhật sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam (www.mhe-south.vn)

 

MHE-South rất mong nhận được các góp ý về nội dung của ấn phẩm này. Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu mua ấn phẩm xin vui lòng liên hệ:

 

Phòng Kế hoạch – Vật tư - Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – số 458 Cách mạng tháng 8, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (+84) 28 626 80 897

Fax:  (+84) 28 626 80 900

Email: kinhdoanh@mhe-south.vn

Danh mục thông tin cập nhật hải đồ hàng năm

Các công trình