Hải đồ điện tử-ENC (Electronic  Navigational Chart) là dạng hải đồ vector, trong đó bao gồm tất cả các thông tin, cơ sở dữ liệu kỹ thuật số được chuẩn hóa về cấu trúc, nội dung và định dạng… theo tiêu chuẩn S57 của Tổ chức Thủy đạc Quốc tế  IHO  (International Hydrographic Organization), được sản xuất và phát hành bởi các cơ quan Thủy đạc quốc gia (National Hydrographic Organization).

(Hải đồ điện tử luồng Vũng Tàu-Thị Vải)

Hải đồ điện tử chứa các thông tin cần thiết để các con tàu hành hải an toàn. Hải đồ điện tử cung cấp cho người đi biển bản đồ và các thông tin hàng hải được hiển thị trên màn hình máy tính. Hơn thế nữa, Hải đồ điện tử còn chứa nhiều chi tiết bổ sung (so với hải đố giấy) để tăng cường an toàn hàng hải và cho phép các nhà hàng hải điều khiển các con tàu một cách thuận tiện.

 

Theo nghị quyết của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO (International Maritime Organization)  từ tháng 07 năm 2012 việc trang bị hệ thống hiển thị thông tin và hải đồ điện tử – ECDIS trên các tàu hàng hải là bắt buộc  và  Hải đồ điện tử – ENCs là bản đồ  nền của hệ thống ECDIS. Khi tích hợp với các thiết bị như GPS, Rada, máy đo sâu hồi âm ECDIS (với bản đồ nền ENCs) sẽ hiển thị vị trí các con tàu với thời gian thực (realtime), tất cả những thông tin cần thiết cho hành hải như cảnh báo nguy hiểm, chướng ngại vật, bãi cạn, qui hoạch và theo dõi lộ trình hành hải….

(Hải đồ điện tử hiển thị trên-ECDIS)

Hải đồ điện tử của Tổng Công Ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam

 

Tổng Công Ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam (VMSS) là đơn vị đầu tiên ở Việt nam sản xuất thành công Hải đồ điện tử, bao gồm Hải đồ điện tử khu vực luồng Sài Gòn-Vũng Tàu, Soài Rạp, Thị Vải, sông Dừa, sông Đồng Nai. Là cơ quan trực thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải, Tổng Công Ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam ngoài chức năng nhiệm vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, việc sản xuất và phát hành Hải đồ điện tử tất cả các tuyến luồng hàng hải khu vực phía Nam là công việc thường xuyên của Tổng công ty.

(Hải đồ điện tử luồng Sài Gòn – Vũng Tàu)

 Đặc tính kỹ thuật

 

Hải đồ điện tử được sản xuất và phát hành phải tuân thủ theo các qui định, định dạng và tiêu chuẩn sau:

- S57 (Transfer Standard for Digital Hydrographic Data).

- ISO/IEC 8211 (Information processing-specification for a data descriptive file for information interchange)

-S-58 (Recommended ENC Validation Checks)

- S-52 (ECDIS presentation Library)

- Các tiêu chuẩn, quy định của IHO, IMO.

(Hải đồ điện tử luồng Sông Dinh)

Ứng dụng

 

Hải đồ điện tử- ENCs được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, cụ thể như:

- Trong công tác quản lý báo hiệu: ENCs kết hợp với các thiết bị định vị vệ tinh GPS để kiểm tra, định vị các báo hiệu hàng hải, phục vụ công tác quản lý báo hiệu.

- Cập nhật, lưu trữ thông tin báo hiệu hàng hải, tuyến luồng hàng hải.

- Trong công tác hành hải: ENCs được sử dụng làm Hải đồ nền cho hệ thống ECDIS (có kết hợp AIS, Rada…) cho phép chọn lọc đối tượng hiển thị, điều chỉnh tỷ lệ hiển thị

- Các cơ quan quản lý hàng hải: ENCs được sử dụng làm nền cho hệ thống ECDIS (kết hợp AIS, VTS) trong công tác quản lý các phương tiện hoạt động trong khu vực.

- Các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy, các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, thăm dò dầu khí …

 

Phạm vi và độ phủ của Hải đồ điện tử  

 

Lưu ý: về nội dung của ENCs có thể khác biệt đáng kể từ các dữ liệu giống nhau hoặc tương tự ở hải đồ giấy. Tại các khu vực đặc biệt có thể chứa dữ liệu đường đồng mức, độ sâu chi tiết lấy từ các kết quả khảo sát chứ không phải trên các hải đồ giấy hiện có. Điều này cho phép ECDIS có lợi ích và sử dụng hiệu quả nhất về chức năng đặc biệt là báo động an toàn về độ sâu.

 

Hiện tại, các tuyến luồng hàng hải do Tổng công ty quản lý đã có Hải đồ điện tử dạng Approach (Navigation purpose). Việc cập nhật được thực hiện thường xuyên và định kỳ, bảo đảm tính liên tục, linh hoạt và tiện ích cho người sử dụng. Trong tương lai,Tổng công ty sẽ phát hành Hải đồ điện tử với nhiều mục đích khác nhau, bảo đảm sự tương thích, tiện ích cho các nhà hàng hải và trong công tác quản lý cảng biển và luồng hàng hải.