Hồ sơ năng lực MHE-S

CHI NHÁNH TỔNG TÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM - XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM

Tên giao dịch quốc tế: Southern Maritime Hydro – survey Enterprise (MHE-S)

Địa chỉ: Tầng 2&3 Tòa nhà Tổng Công Ty BĐATHHMN, số 458 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.08.626 80 886, 84.08.626 80 897

Fax: 84.08.626 80 900

Email: kshhmn@vms-south.vn

 

Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam (MHE-S) trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, là đơn vị đo đạc khảo sát hàng đầu, với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo sát hàng hải. Trải qua nhiều giai đoạn thay đổi và phát triển, MHE-S đã thực hiện nhiều công trình góp phần quan trọng vào công tác ra thông báo hàng hải, hỗ trợ dẫn tàu an toàn, đảm bảo an toàn hành hải trên các tuyến luồng ra vào các cảng biển trong khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Ngãi trở vào đến hết địa phận tỉnh Kiên Giang. Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam hiện có mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức Thủy đạc Việt Nam, đồng thời là đối tác và nhà cung cấp sản phẩm của nhiều công ty lớn trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Tin tức

Thư viện hình ảnh