XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM

Địa chỉ: Tầng 2&3 Toà nhà Tổng công ty BĐATHHMN, số 458 Cách Mạng Tháng Tám, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 28 626 80 897

Fax: (+84) 28.626 80 900

Phòng ban

Phòng kỹ thuật

Email: kythuat@mhes-south.vn

Điện thoại: (+84) 28.626 808 85

Phòng Hải đồ

Email: haido@mhes-south.vn

Điện thoại: (+84) 28.626 809 06

Phòng kế hoạch - vật tư

Email: kinhdoanh@mhes-south.vn

Điện thoại: (+84) 28.626 808 97

Phòng tài chính - kế toán

Email: taichinh@mhes-south.vn

Điện thoại: (+84) 28.626 808 79

Phòng tổ chức hành chính

Email: tochuc@mhes-south.vn

Điện thoại: (+84) 28.626 808 86

Liên hệ

Quý khách vui lòng điển nội dung dưới để liên hệ với MHE-S. Mọi yêu cầu của Quý khách sẽ được trả lời sớm nhất.