Tham quan du lịch cho cán bộ công nhân viên xí nghiệp năm 2019

Chương trình kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Tham quan du lịch cho cán bộ công nhân viên Xí Nghiệp năm 2018

Hội nghị người lao động Xí Nghiệp Khảo Sát Hàng Hải Miền Nam năm 2019

Lễ trưởng thành Đoàn năm 2019

Hồ sơ năng lực

Tin tức