Số thông báo hàng hải Nội dung Thời gian ban hành Xem chi tiết
79/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Interflour 22/04/2019 Xem chi tiết
78/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Hòn Chông 18/04/2019 Xem chi tiết
77/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L3” thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) gói thầu L thuộc của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam 18/04/2019 Xem chi tiết
76/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng xuất xi măng và cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp 17/04/2019 Xem chi tiết
75/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Kéo giàn khoan PVD VI từ vùng biển phía Nam Việt Nam đến Lô 114 ngoài khơi Việt Nam 17/04/2019 Xem chi tiết
74/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000DWT (cầu số 7) và bến tàu 2.200DWT – Công ty cổ phần Cát Lái 16/04/2019 Xem chi tiết
73/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1 16/04/2019 Xem chi tiết
72/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT 16/04/2019 Xem chi tiết
71/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn 16/04/2019 Xem chi tiết
70/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu 16/04/2019 Xem chi tiết

Các công trình