Tìm kiếm

Tháng

Tuần

STT Số thông báo hàng hải Mảnh hải đồ Ngày/Tháng Mô tả Chọn tất cả
303 46/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300027 04/04/2019 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu
302 45/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 VN4TV001, VN3GR001, VN300025 04/04/2019 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu
301 40/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 VN4NT001 , VN300020 04/04/2019 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG NHA TRANG – Độ sâu

3 hải đồ