Tìm kiếm

Tháng

Tuần

STT Số thông báo hàng hải Mảnh hải đồ Ngày/Tháng Mô tả Chọn tất cả
598 259/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 VN300025. 20/11/2020 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Phao
597 258/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025. 20/11/2020 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu
596 257/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 VN4SG003, VN3GR001. 20/11/2020 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu
595 255/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 VN300027 20/11/2020 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu
594 249/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025. 20/11/2020 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu
593 248/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 VN300016. 20/11/2020 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu
592 255/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 VN3ĐA001 20/11/2020 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỊNH AN – Phiên bản mới
591 251/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 VN300017. 13/11/2020 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu
590 247/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 VN300017. 13/11/2020 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu
589 251/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 VN4QN001. 13/11/2020 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN - Phiên bản mới

10 hải đồ