Tìm kiếm

Tháng

Tuần

STT Số thông báo hàng hải Mảnh hải đồ Ngày/Tháng Mô tả Chọn tất cả
51/2024 99/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 10/05/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu
50/2024 97/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4TV001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 10/05/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu
49/2024 97/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4SR001 10/05/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Phiên bản mới
48/2024 100/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN300024 03/05/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu mắc cạn
47(T)/2024 93/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN300024 26/04/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu mắc cạn
46/2024 91/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN3GR001, VN300025, VN3GR001 26/04/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao
45/2024 88/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4SR002, VN3GR001 19/04/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu
44(T)/2024 87/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4TV001, VN300025, VN3GR001 19/04/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS
43/2024 86-89/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4TV002, VN3GR001, VN4ĐT001 19/04/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao
42/2024 83/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN300031 12/04/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển

10 hải đồ