Tìm kiếm

Tháng

Tuần

STT Số thông báo hàng hải Mảnh hải đồ Ngày/Tháng Mô tả Chọn tất cả
108(T)/2023 212/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN3ĐA001, VN300026 22/09/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Khu vực nhận chìm chất nạo vét
102/2023 199/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN5PQ001 15/09/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Phao
107(T)/2023 211/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4QCB01, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 22/09/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao
106/2023 210/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN300021 22/09/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH NINH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu
105/2023 205/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN300023 15/09/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Sà lan chìm
104/2023 203/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4SR002, VN3GR001 15/09/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu
103(T)/2023 202/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025 15/09/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Phao
101(T)/2023 197/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4TV002 15/09/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu vực thi công
100/2023 195/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 15/09/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu
99/2023 193/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4ĐT001, VN4TV002, VN4ĐT002, VN4TV002, VN4SG002, VN4ĐT004, VN3GR001 15/09/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Độ sâu

10 hải đồ