Tìm kiếm

Tháng

Tuần

STT Số thông báo hàng hải Mảnh hải đồ Ngày/Tháng Mô tả Chọn tất cả
07/2023 26/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4TV002 03/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu
06/2023 07/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN3KH001, VN300019 20/01/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG VÀO BẾN CẢNG TẠM DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN BOT VÂN PHONG 1 – Phao
05(T)/2023 05-06/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4ST001, VN4ST002, VN3GR001, VN300025 20/01/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Phao
04/2023 11/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4BN001, VN300020 13/01/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Phao
03/2023 01/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4SG003 13/01/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu
02/2023 309/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 VN4TV001, VN4SD001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 13/01/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu
01/2023 302/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN300026, VN3ĐA001, VN300027 13/01/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu, sà lan chìm
188/2022 314/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 VN300026 06/01/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Turbine gió, AIS
187/2022 312/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 VN4TV001, VN4SR001, VN3GR001, VN300025, VN4SD001 06/01/2023 – VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI VÀ LUỒNG SOÀI RẠP – AIS
186/2022 310/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN3GR001, VN300025 06/01/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu

10 hải đồ