Số thông báo hàng hải Nội dung Thời gian ban hành Xem chi tiết
115/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải vào cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 24/05/2024 Xem chi tiết
114/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “0”, “PL3”, “PL5”, “PL6”, “PCD1”, “PCD2”, “PCD3” thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 24/05/2024 Xem chi tiết
113/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu số 2 và cầu cảng hàng rời cảng Tân Cảng Giao Long 24/05/2024 Xem chi tiết
112/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn 23/05/2024 Xem chi tiết
109/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật “AP” trên vùng biển Bình Thuận 17/05/2024 Xem chi tiết
108/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Nha Trang 17/05/2024 Xem chi tiết
107/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật của khu vực đón trả hoa tiêu tại Nha Trang (2 vùng) 17/05/2024 Xem chi tiết
106/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật của khu đón trả hoa tiêu số 2 tại Vũng Tàu – Thị Vải 17/05/2024 Xem chi tiết
105/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật độ sâu khu thủy diện cầu cảng số 4 cho tàu trọng tải đến 70.000 DWT – Cảng quốc tế Long An 13/05/2024 Xem chi tiết
104/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “12”, “14” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép 10/05/2024 Xem chi tiết

Các công trình