Số thông báo hàng hải Nội dung Thời gian ban hành Xem chi tiết
48/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng Trạm đo gió ngoài khơi khu vực khảo sát Nhà máy điện gió Đông Hải 3 01/03/2023 Xem chi tiết
47/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “11” Luồng hàng hải Sông Tiền 01/03/2023 Xem chi tiết
46/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “11” Luồng hàng hải Sông Tiền 27/02/2023 Xem chi tiết
45/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thông số kỹ thuật của khu thủy diện Cảng Phú Quý 23/02/2023 Xem chi tiết
44/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng giới hạn khu vực thi công công trình Bến cảng tổng hợp Cái Côn 20/02/2023 Xem chi tiết
43/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro 20/02/2023 Xem chi tiết
42/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phan Thiết 20/02/2023 Xem chi tiết
40/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Khu vực thi công Nạo vét đoạn luồng từ phao số “0” đến thượng lưu bến cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép 17/02/2023 Xem chi tiết
38/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hà Tiên 15/02/2023 Xem chi tiết
37/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải sông Dừa 14/02/2023 Xem chi tiết

Các công trình