Số thông báo hàng hải Nội dung Thời gian ban hành Xem chi tiết
103/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật khu đón trả hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề 03/05/2024 Xem chi tiết
100/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Phương tiện Minh Phúc 88 thoát cạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận 03/05/2024 Xem chi tiết
99/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu 03/05/2024 Xem chi tiết
97/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp 02/05/2024 Xem chi tiết
93/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Phương tiện Minh Phúc 88 bị mắc cạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận 23/04/2024 Xem chi tiết
92/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thiết lập mới hệ thống 117 báo hiệu hàng hải chuyên dùng công trình Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 22/04/2024 Xem chi tiết
91/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Tay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “13”, “15” và “16” luồng hàng hải VT-TV thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép 19/04/2024 Xem chi tiết
90/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thực hiện kéo giàn SSV CATARINA từ Batam, Indonesia đến khu neo Vũng Tàu 17/04/2024 Xem chi tiết
89/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “24” và “32” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải thuộc Dự án ĐT XD công trình Nâng cấp tuyến luồng CM-TV từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép 16/04/2024 Xem chi tiết
88/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro 16/04/2024 Xem chi tiết

Các công trình