Số thông báo hàng hải Nội dung Thời gian ban hành Xem chi tiết
35/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Khu vực thi công công trình Công trình: Xây dựng các trụ neo tàu (thay thế) và các hạng mục có liên quan đến dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh thuộc dự án: ĐTXD Doanh trại, cầu cảng Chi đội Kiểm ngư số 2 (giai đoạn 1) 09/02/2023 Xem chi tiết
33/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “38” Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu 03/02/2023 Xem chi tiết
32/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “8” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải 03/02/2023 Xem chi tiết
31/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Tạm ngừng hoạt động Đăng tiêu số “38” Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu 02/02/2023 Xem chi tiết
30/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “8” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải 02/02/2023 Xem chi tiết
29/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công công trình Kè phòng, chống sạt lở sông Tiền đoạn Cù Lao Tân Long 19/01/2023 Xem chi tiết
26/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thông số kỹ thuật của khu nước trước bến sà lan xuất xi măng 800 DWT cảng SCC-VN Thị Vải 18/01/2023 Xem chi tiết
22/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Khu vực thi công công trình “Nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng chuyên dùng PVC-MS năm 2022” 17/01/2023 Xem chi tiết
17/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “1” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu 13/01/2023 Xem chi tiết
13/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Chấm dứt hoạt động của 08 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công công trình Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 12/01/2023 Xem chi tiết

Các công trình