Số thông báo hàng hải Nội dung Thời gian ban hành Xem chi tiết
223/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thông số kỹ thuật của khu nước bến xây dựng thuộc dự án Tổ hợp Hoá dầu miền Nam Việt Nam 26/09/2023 Xem chi tiết
222/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu Chí Linh 26/09/2023 Xem chi tiết
221/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Phương tiện Thành Đạt 36 bị chìm trên luồng hàng hải Định An - Sông Hậu 25/09/2023 Xem chi tiết
219/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thông số kỹ thuật của luồng chuyên dùng vào khu bến xây dựng và vũng quay tàu thuộc dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam 21/09/2023 Xem chi tiết
218/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Quy Nhơn 21/09/2023 Xem chi tiết
217/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Dương Đông 21/09/2023 Xem chi tiết
216/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thông số kỹ thuật của đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn - Bồ Đề, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số "0" đến phao báo hiệu hàng hải số "12" + 1500m 21/09/2023 Xem chi tiết
215/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu 21/09/2023 Xem chi tiết
213/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Khu vực thi công khoan khảo sát địa chất phục vụ báo cáo nghiên cứu khả thi công trình nhà máy điện gió Thăng Long thuộc tỉnh Trà Vinh 18/09/2023 Xem chi tiết
212/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 Khu vực thi công nạo vét duy tu hạng mục cảng biển, luồng dẫn nước là mát Trung tậm điện lực Duyên Hải năm 2023 và nạ vét khu neo chờ tàu thuộc dự án ĐTXD 18/09/2023 Xem chi tiết

Các công trình