Tìm kiếm

Tháng

Tuần

STT Số thông báo hàng hải Mảnh hải đồ Ngày/Tháng Mô tả Chọn tất cả
27/2023 56/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4QN001, VN300017 17/03/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu
26(T)/2023 54/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN300024 17/03/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao
25/2023 1284 -1590/QĐ-CHHVN VN3KH001 10/03/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HOÀ – Phiên bản mới
24/2023 1284 -1590/QĐ-CHHVN VN300019 10/03/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Khối
23/2023 50/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN300029 03/03/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tua bin gió
22(T)/2023 48/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027 03/03/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao
21/2023 45/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN5PQ001 03/03/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Độ sâu
20/2023 42/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4PT001, VN300023 03/03/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – Độ sâu
19/2023 1732/QĐ-CHHVN VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 24/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Bến phao neo
18(T)/2023 44/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4HG007 24/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao

10 hải đồ