Tìm kiếm

Tháng

Tuần

STT Số thông báo hàng hải Mảnh hải đồ Ngày/Tháng Mô tả Chọn tất cả
17/2023 43/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4SR002, VN3GR001 24/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu
16(T)/2023 40/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN300025, VN3GR001 24/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Khu vực đổ thải
15/2023 38/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4HT001, VN300034 24/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG HÀ TIÊN – Độ sâu
14/2023 37/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4ĐT003, VN4SG002, VN3GR001 24/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÔNG DỪA – Độ sâu
13(T)/2023 35/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4SD001 17/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Khu vực thi công
12/2023 04/2016/TT-BGTVT VN4HG010 10/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Khu neo đậu
11(T)/2023 33/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4SG002, VN3GR001 10/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao
10(T)/2023 31/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4SG002, VN3GR001 10/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Đăng tiêu
09/2023 65/QĐ-CHHVN VN4HG009 03/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Giới hạn luồng, tim luồng, vũng quay tàu, chú giải, phao
08(T)/2023 29/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 VN4ST005 03/02/2023 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Phao

10 hải đồ