Tìm kiếm

Tháng

Tuần

STT Số thông báo hàng hải Mảnh hải đồ Ngày/Tháng Mô tả Chọn tất cả
28/2024 270/QĐ-CHHVN VN4BN001, VN300020 15/03/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Tim luồng, vũng quay tàu
27/2024 51/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4SR002, VN3GR001 15/03/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Sà lan chìm
26(T)/2024 48/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4SR002, VN3GR001 08/03/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Sà lan chìm
25/2024 46/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4QCB03, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300027, VN300026 08/03/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao
24/2024 44/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4PT001, VN300023 08/03/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – Độ sâu
23/2024 41-42/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4TV001, VN3GR001, VN300025 23/02/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS “ảo”, Phao
22/2024 40/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300027, VN300026 23/02/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – AIS
21/2024 31/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4SG002, VN4ĐT003, VN3GR001 16/02/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÔNG DỪA – Độ sâu
20/2024 30/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4HT001, VN300034 16/02/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG HÀ TIÊN – Độ sâu
19/2024 35/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 VN4SD001, VN3GR001, VN300025 09/02/2024 VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu

10 hải đồ