Số thông báo hàng hải Nội dung Thời gian ban hành Xem chi tiết
60/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật đoạn luồng hàng hải Cái Mép – Thị Vải (từ thượng lưu bến cảng CMIT đến thượng lưu bến cảng Tân cảng Cái Mép (TCIT và TCCT) thuộc Gói thầu CM-XL02 – Dự án ĐTXD công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải 20/03/2024 Xem chi tiết
59/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn 18/03/2024 Xem chi tiết
58/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô 18/03/2024 Xem chi tiết
57/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải “J” luồng hàng hải Sông Tiền 15/03/2024 Xem chi tiết
56/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Phục hồi hoạt động của của phao báo hiệu hàng hải số “6” luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề 15/03/2024 Xem chi tiết
55/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “MC2” phục vụ thi công công trình Đầu tư khai thác mỏ cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (vị trí mỏ số 2). 15/03/2024 Xem chi tiết
54/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải “J” Luồng hàng hải Sông Tiền 14/03/2024 Xem chi tiết
53/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “6” luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề 14/03/2024 Xem chi tiết
52/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước tiếp giáp luồng cầu cảng số 4 cho tàu trọng tải đến 70.000 DWT – Cảng quốc tế Long An 14/03/2024 Xem chi tiết
51/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 Hoàn thành trục vớt sà lan TG-14319 bị chìm tại khu neo SR-08 trên luồng hàng hải Soài Rạp 13/03/2024 Xem chi tiết

Các công trình