Số thông báo hàng hải Nội dung Thời gian ban hành Xem chi tiết
07/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Độ sâu vùng nước phía trước cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (cầu K1+K3-5000 DWT) - Bến cảng Đồng Nai 11/01/2019 Xem chi tiết
06/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG15999 bị chìm trên luồng hàng hải Sông Tiền 11/01/2019 Xem chi tiết
05/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo B.TT4, B.TT5, B.TT8, B.TT9 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Hải Đăng 11/01/2019 Xem chi tiết
04/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo ĐT1 (BP1), ĐT2 (BP2), ĐT3 (BP3) và ĐT9 (TL09) của Tổng công ty cổ phần đường sông miền Nam 11/01/2019 Xem chi tiết
02/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Độ sâu vùng nước trước cầu Cảng Đầm Môn – tỉnh Khánh Hòa 05/01/2019 Xem chi tiết
01/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ thi công dự án cảng tổng hợp Cái Mép giai đoạn 1 04/01/2019 Xem chi tiết

Các công trình