Số thông báo hàng hải Nội dung Thời gian ban hành Xem chi tiết
167/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 Phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Vũng Tàu 31/07/2020 Xem chi tiết
166/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề 31/07/2020 Xem chi tiết
167A/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 Thông số kỹ thuật độ sâu sau nạo vét tuyến luồng hàng hải Soài Rạp – công trình Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp năm 2018 – giai đoạn đầu kỳ . 31/07/2020 Xem chi tiết
164/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng, vũng quay tàu và khu nước trước bến số 1 và bến số 2 của Bến cảng quốc tế Vĩnh Tân 27/07/2020 Xem chi tiết
162/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 Thông số kỹ thuật độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019 23/07/2020 Xem chi tiết
160/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 Thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Vũng Tàu 23/07/2020 Xem chi tiết
159/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 Tạm ngừng hoạt động báo hiệu tiêu Racon trên đèn biển Thổ Chu 23/07/2020 Xem chi tiết
158/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng H1, H2 phục vụ thi công nạo vét luồng cửa Hà Tiên 23/07/2020 Xem chi tiết
157/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 Tàu GLOBAL 1200 hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Việt Nam 22/07/2020 Xem chi tiết
156/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “8”, “Q1”, “Q2” luồng hàng hải vào khu phức hợp Vịnh Đầm 17/07/2020 Xem chi tiết

Các công trình