Chương trình vui chơi ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2018

Ngày đăng: 08/07/2019

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 01/6/2018, được sự hỗ trợ từ Chính quyền, Công đoàn và...

Ngày hội hiến máu nhân đạo (Đoàn Thanh niên)

Ngày đăng: 08/07/2019

Sáng ngày 03/7/2018 Chi Đoàn – Công Đoàn Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội “ Hiến máu nhân đạo"...

Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) và học tập chuyên đề năm 2019

Ngày đăng: 08/07/2019

Sáng thứ 3, ngày 22/01/2019 Đảng ủy Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung...

Hồ sơ năng lực

Thư viện hình ảnh